Regulamin

§ Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy MalaMi działający pod adresem www.mala-mi.com.pl , którego właścicielem jest MalaMi A.Pierzchawka A.Bojarska S.C. , mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Bankowa 1-2(róg ul. Bytomskiej,przy rynku),

  Dane kontaktowe:
  MalaMi Agnieszka Pierzchawka Agata Bojarska Spółka Cywilna 
  ul. Bankowa 1-2, 44-100 Gliwice
 2. NIP: 6312661186 
  Regon: 360743498
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: (Prezydent Miasta Gliwice)
  e-mail: sklep@mala-mi.com.pl, tel. 513286679, 668198305.


§ Pliki cookie

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa  na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Foreox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.§ Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierajają podatek Vat. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty transportu pokrywa kupujący.
 2. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem lub fakturą Vat. W przypadku chęci otrzymania faktury Vat, prosimy o zaznaczenie tej opcji przy składaniu zamówienia, należy wówczas podać dane firmy wraz z NIP.
 3. Zmiany w wysyłce możliwe są poprzez kontakt ze sklepem telefoniczny pod nr tel. 513286679, 668198305 lub przez e-mail: sklep@mala-mi.com.pl
 4. Sklep internetowy jest czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
 6. W celu złożenia zamówienia kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  dodać produkt do koszyka,
  wybrać rodzaj dostawy,
  wybrać rodzaj płatności,
  podać  dane do formularza rejestracyjnego,
  zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 7. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu e-mailem dostępności towaru. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia obsługa sklepu zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kupującego.
 9. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.§ Metody płatności

 1. Sklep umożliwia kupującemu następujące płatności:
  - przedpłata, przelew na konto ING 60 1050 1285 1000 0092 2284 8716
  - przedpłata poprzez płatności internetowe eService
  - gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza (wysyłka pobraniowa)
 2. W przypadku przedpłaty sklep rezerwuje towar i wysyła go po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym lub koncie płatności eService.
 3. Na wpłatę oczekujemy 5 dni po zakupie, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 4. W przypadku metody dostawy " za pobraniem" zamówienie jest realizowane po zakończeniu procesu zamawiania przez klienta.
 5. Istnieje możliwość rezerwacji towaru na stronie internetowej sklepu www.mala-mi.com.pl, dzięki której klient może osobiście obejrzeć i przymierzyć produkt w sklepie stacjonarnym MalaMi, wówczas w treści zamówienia prosimy napisać" rezerwacja produktu z możliwością przymierzenia". Po wyrażeniu chęci kupna danej rzeczy w sklepie stacjonarnym MalaMi, klient dokonuje płatności osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia.
  Rezerwacja produktu na stronie sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl nie jest zobowiązująca do kupna.
  Po zarezerwowaniu produktu jest on przetrzymywany dla klienta przez 2 dni, po tym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.
 6. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska pod adres podany przez Klienta.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 8. Dostawy odbywają się w dni robocze. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 9. Towary dostarczane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania przesyłki za granicę, wówczas termin realizacji i koszt wysyłki podawane są indywidualnie. Wtedy prosimy o kontakt e-mail.§ Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od doręczenia mu produktu, stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 2. Do zachowania powyższego terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres sklepu:
  MalaMi Agnieszka Pierzchawka Agata Bojarska Spółka Cywilna 
  ul. Bankowa 1-2, 44-100 Gliwic
  lub przez e-mail: sklep@mala-mi.com.pl przez wykorzystanie wzoru formularza odstąpienia od umowy,  z dopiskiem "zwrot towaru-sklep Stylowi mali"
 3. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne, przesłane wraz z kopią dowodu zakupu.
 4. Kwotę wartości produktu zwracamy w terminie 14 dni od chwili otrzymania zwracanego produktu oraz sprawdzenia, że nie nosił on śladów użytkowania, co uniemożliwiłoby zwrot pieniędzy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Klient nie ponosi kosztów zwrócenia towarów przy odstąpieniu od umowy wyłącznie w przypadku wybrania najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru (paczka ekonomiczna Poczty Polskiej). W innych przypadkach Klient ponosi koszty odesłania rzeczy zgodnie z wybranym przez siebie sposobem zwrotu oraz cennikiem usługodawcy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy .
 8. Sklep internetowy www.mala-mi.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w przesyłce zwrotnej.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.§ Reklamacja

 1. Sprzedawane przez nas rzeczy nie są dotknięte wadami fizycznymi, polegającymi na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc na braku właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; jeżeli jednak rzecz sprzedana okaże się wadliwa, odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Dostarczane przez nas rzeczy są bez wad.
 3. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk (art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).
 4. Możliwe są pozasądowe sposoby rozpatrywania relamacji i dochodzenia roszczeń.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji
 5. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, należy się skontaktować z nami. Towar wymieniony zostanie na prawidłowy na nasz koszt wysyłki.
 6. Nie odbieramy paczek za pobraniem.
 7. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura Vat). Należy dołączyć również opis przyczyny reklamacji.
 8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar. Nie podlega również naturalne zużywanie się towaru powstałe w wyniku jego użytkowania, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru.
 9. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie Klientowi towaru bez jakichkolwiek wad. Jeżeli Klient otrzyma wadliwy produkt, prosimy kontakt z nami. W tytule maila prosimy wówczas wpisać "reklamacja, nr klienta lub zamówienia".
 10. Reklamowany produkt należy odesłać  na adres sklepu:
  MalaMi Agnieszka Pierzchawka Agata Bojarska Spółka Cywilna 
  ul. Bankowa 1-2, 44-100 Gliwic
 11. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni licząc od daty odbioru reklamowanej przesyłki przez sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego towaru, Klientowi zostanie zwrócona wpłata na wskazane konto (bez kosztów wysyłki).§ Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ust. z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) niezbędne dla procesu realizacji zamówienia i wysyłki towaru. Założenie konta jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z w/w Ustawą Klienci sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl. mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania oraz usunięcia.
 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy www.mala-mi.com.pl
 4. Właściciel sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl uprawniony jest do udostępnienia danych oraz danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Właściciel w/w sklepu nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 5. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe.§ Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego www.mala-mi.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie internetowym www.mala-mi.com.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16 poz.93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. nr 144 poz.1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827), a także ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. nr 133 poz.883).
 4. Sklep internetowy www.mala-mi.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klient jest związany z regulaminem obowiązującym w chwili składania przez niego zamówienia.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.